Autor: adermina

Istnieje wiele przyczyn zaburzenia wydajności energetycznej w budynku. Na pewno należą do nich mostki cieplne, które sprawiają, że ochrona termiczna jest mniej szczelna, przez co znaczna część ciepła rozprasza się.

Aby zapobiec wysokim rachunkom za ogrzewanie istotne jest przeprowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Czym właściwie ono jest i kiedy najlepiej je przeprowadzić?

Termomodernizacja budynku – co to jest

Docieplenia budynków to przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej obiektu, przy równoczesnym zminimalizowaniu kosztów za ogrzewanie. Wartością dodaną tego typu inwestycji jest niewątpliwie poprawa estetyki zewnętrznej obiektu, która, poprzez działania związane z ociepleniem ścian zewnętrznych oraz do fundamentów, zyskuje na atrakcyjności. Termomodernizacji dokonuje się choćby dzięki wykorzystaniu nowego typu tynków i farb odpornych na zmienne warunki atmosferyczne, wymianie barierek balkonowych i parapetów czy też wykonaniu opaski wokół budynku z bloczków betonowych lub granitowych.

Podczas realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego istotnym czynnikiem związanym z powodzeniem oraz niewydłużaniem się czasu projektu są warunki atmosferyczne, dlatego najkorzystniejszym okresem na przeprowadzenie inwestycji jest rozpoczęcie prac jeszcze w okresie wiosennym, by mogły one zakończyć się przed jesienią.

Audyt energetyczny – krok po kroku

Pierwszym zadaniem w ramach sporządzenia audytu energetycznego przez certyfikowanego audytora jest analiza stanu, w którym aktualnie znajduje się obiekt oraz weryfikacja dotychczasowych parametrów technicznych. Ustala się wówczas sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym okresie grzewczym, po czym określa koszty ogrzewania w tzw. warunkach średnich, do których będą nawiązywać wskazywane działania modernizacyjne.

Kolejną fazą jest wyodrębnienie wszelkich możliwych rozwiązań usprawniających, które po wdrożeniu zrealizują cel inwestycji, jakim jest między innymi zmniejszenie kosztów za energię.

Następnie sporządza się kosztorys inwestorski, obrazujący potencjalny poziom kosztów, które będzie trzeba ponieść w związku z realizacją przedsięwzięcia.

W momencie analizowania opłacalności wskazywanych działań dokonuje się wyboru najbardziej odpowiednich, które będą uwzględniać zarówno aspekty związane z kosztami, ale i poprawą komfortu mieszkalnego lokatorów.

Premia termomodernizacyjna

Dofinansowanie inwestycji polegającej na dociepleniu budynku możliwe jest poprzez uzyskanie wsparcia w postaci premii termomodernizacyjnej, o którą można starać się w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w innym z nim współpracującym.

Warunkiem jest dołączenie do wniosku kredytowego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego. Wykonanie inwestycji zgodnie z przedstawionym we wniosku projektem, a także dotrzymanie określonego tam terminu realizacji, jest przepustką do spłaty kredytu o pomniejszoną kwotę przyznanej premii termomodernizacyjnej. Warto zaznaczyć, że wysokość możliwej otrzymanej pomocy wynosi 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.


Więcej na temat termomodernizacji można dowiedzieć się czytając bloga eksperckiego firmy budowlanej Profil.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.